DUYURULAR/ANNOUNCEMENTS

YAYIN GÜNÜ: PAZARTESİ/CUMA (NADİREN)- ÇARŞAMBA(NADİREN)
BROADCAST DAY:MONDAY/FRİDAY(RARELY)- WEDNESDAY(RARELY)
Psikoloji, SPSS Danışmanlık almak
WEBSİTE:http://www.psikolojiturkey.esy.es/ ( Status: Online)
ARAŞTIRMALARIMIZA DESTEK VERİN. SUPPORT US TO WRİTE: https://igg.me/at/VuQHTt9rhws

THEPSYCHOLOGYTURKEY SİTESİNE HOŞGELDİNİZ.İSTEKLERİNİZİ YORUM BÖLÜMLERİNDE BELİRTEBİLİRSİNİZ. SİTEMİZE AİT MOBİL UYGULAMAYI İNDİRMEK İÇİN SİTENİN EN ALTINDAKİ UYGULAMA/APP BAŞLIĞINA GİDİN.WELCOME TO THEPSYCHOLOGYTURKEY SITES.YOU WILL SPECIFY YOUR REQUIREMENTS IN THE COMMENTS. YOU CAN DOWNLOAD THE MOBILE PRACTICE APPLIED AT THE BOTTOM OF THE SITE..

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİPSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA
        Psikoloji bilimi; ciddiyet, disiplin, ilgi ve emek isteyen bir bilimdir. Psikoloji üzerinde düşüncelerinizi yoğunlaştırırken diğer bilimlere nazaran ciddi bir geçmiş literatür taraması yapmanız gerekir. Aslında kronolojiktir. Çelişmez, tutarlı ve mantıklıdır. Somut deliller üzerinden ifade edilir. Özellikle Psikoloji biliminin son 50-60 yıllık bir süreçte bilim kabul edilmesinin temeli tutarlı,mantıklı ve somut delillere dayalı olmasıdır.
           
          Yukarıdaki girişten de anlaşılacağı gibi psikolojide araştırma ciddi bir somut delil gerektirir. Bunu yaparken sosyal bilimlerde en büyük karşımıza çıkan problemlerden biri bir argümanın "nitel" ya da "nicel" özellikler taşıyacak olmasıdır.     Nitel araştırmalar genellikle istatistik analizleri barındırmaktadır. Örnek olarak şunu verebiliriz; Türkiyeyi temsilen İstanbul ilinin her ilçesinden alınan eroin bağımlılarının yüzdelik orana çevilirmiş hali bir istatistik bilgidir. Bu örnekleri Dünyanın diğer ülkeleri ile karşılaştırdığınızda bu  istatistiki karşılaştırma ve yorumunun yani analizin nitel bir araştırma olduğunu görebiliriz. Nicel bir araştırma olarak ise bir psikiyatrisin hastalarından  belli bir hastalıktan(ÖR:Obsesif Kompülsif Bozukluk) muzdarip hastaların gözlem raporlarının analizi nicel bir araştırma olabilmektedir. Araştırmanın ilk basamağı işte tam olarak budur. Matematiksel bir araştırma yapmak mı? Yoksa gözleme dayalı bir araştırma yapmak mı? Bu ikisi arasında bir karara vardıktan sonra araştırmaya dair en önemli problemlerden birini çözmüş oluyoruz.
                     
                         


              Psychology ; Seriousness, discipline, interest and labor. When you concentrate your thoughts on psychology, you have a serious past literature in comparison with other sciences. It's actually chronological. Consistent, consistent and logical. It was expressed with concrete evidence. Particularly the acceptance of science in the last 50-60 years of psychology is consistent, logical and concrete evidence.

            
              As can be understood from the above introduction, research in psychology requires a serious conception. In doing this, one of the biggest problems in social sciences is that an argument will have "qualitative" or "quantitative" characteristics.

               
                Qualitative research often involves statistical analysis. As an example; It is a statistical information in which the percentage of heroin addicts taken from every county in Istanbul is represented as a percentage. When we compare these examples with other countries in the world, we can see that this statistic is a qualitative research to compare and interpret. As a quantitative research, the analysis of the observation reports of patients suffering from a psychiatrist's patients (OCD: Obsessive Compulsive Disorder) can be a quantitative research. This is exactly the first step of the research. Do you do a mathematical research? Or do you do research based on observation? After a decision has been made between these two, we have solved one of the most important problems of investigation.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder