DUYURULAR/ANNOUNCEMENTS

YAYIN GÜNÜ: PAZARTESİ/CUMA (NADİREN)- ÇARŞAMBA(NADİREN)
BROADCAST DAY:MONDAY/FRİDAY(RARELY)- WEDNESDAY(RARELY)
Psikoloji, SPSS Danışmanlık almak
WEBSİTE:http://www.psikolojiturkey.esy.es/ ( Status: Online)
ARAŞTIRMALARIMIZA DESTEK VERİN. SUPPORT US TO WRİTE: https://igg.me/at/VuQHTt9rhws

THEPSYCHOLOGYTURKEY SİTESİNE HOŞGELDİNİZ.İSTEKLERİNİZİ YORUM BÖLÜMLERİNDE BELİRTEBİLİRSİNİZ. SİTEMİZE AİT MOBİL UYGULAMAYI İNDİRMEK İÇİN SİTENİN EN ALTINDAKİ UYGULAMA/APP BAŞLIĞINA GİDİN.WELCOME TO THEPSYCHOLOGYTURKEY SITES.YOU WILL SPECIFY YOUR REQUIREMENTS IN THE COMMENTS. YOU CAN DOWNLOAD THE MOBILE PRACTICE APPLIED AT THE BOTTOM OF THE SITE..

PSİKOLOJİ ÖĞRENCİLERİ

SİBERNETİK BİLİMİ   Sibernetik bilimi, dışarından herhangi bir müdahale olmadan canlı veya cansız varlıkların kendi kendini yönetebilme(self-control) yetilerini ve karmaşık yapılarını ifade eden bilim dalıdır. Sibernetik biliminin kurucusu olarak El- Cezeri olarak kabul edilmektedir. (1)   Sibernetik sistemin  El - Cezeri'nin elinden yapılmış olması özellikle çok şaşırtıcı olarak ele alınmıştır. Çünkü o zamanda günümüz modern elektronik ve mekanik sistemler bulunmamaktadır. Bu sistemlerin işleyişi su, buhar gücü gibi  temel doğa kurallarına göre yapılmıştır. El- Cezeri bu sistemlerin çok farklı tiplerini  bazı hükümdarlar için tasarlamıştır. Ancak daha sonra bu müslüman bilim adamının eserlerine ve bilimine sahip çıkılmamıştır.(1). Sibernetiğin uygulama alanları günümüz teknolojisi ile ciddi bir entegrasyon poziyonu almıştır. Ör; Robotik çalışmalara baktığınızda bir insanın kas ve kemik sisteminin robotlara yerleştirilmesini ve aynı zamanda dokunsal sinir uçlarının robotik sistemlere kodlanmasını görmekteyiz. Bu çalışmalar oldukça ileri seviyelere gelmiştir. Özellikle yurt dışında bu sistemler üzerine çok ciddi yatırımlar söz konusudur.

    Türkiye'de ise sibernetik uygulamalarının çok dar alanlarda gelişmektedir. Özellikle bu alanların biyomekatronik sistemler ve network sistemleri olduğunu  yaptığım araştırmada tespit ettim.(2, Kırdı, G.2015).KAYNAKÇA:

1-https://www.ebuliz.com
2-http://www.yildiz.edu.tr/~eakdogan/publication/TOK2013_Biyomekatronik.pdf
3-Kırdı, G. (2015).TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA SİBER GÜVENLİK ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR http://sahipkiran.org/2015/01/14/siber-guvenlik/

CYBERNETİC SCİENCE
                 Cybernetics is science, which expresses the complexities of self-control (self-control) and complex structures of living or non-living beings without any intervention from outside. It can be regarded as an al-Jezari. As founder of cybernetic science. (1)


            It is especially surprising that the cybernetic system was made by the hand of El - Cezeri. Because at that time modern electronic and mechanical systems are not available. The functioning of these systems is based on basic natural laws such as water and steam power. Al-Cezeri designed many different types of these systems for some rulers. But later on, the works and science of this Muslim scholar were not taken for granted (1). The fields of application of cybernetics have taken a serious integration position with today's technology. Or; When you look at robotic studies, we see that a person's muscular and bone system is placed in the robots, and at the same time the tactile nerve endings are coded into robotic systems. These studies have come at very advanced levels. Especially, there are very serious investments on these systems abroad.

          Cybernetic practices in Turkey are developing in very narrow areas. According to particularities, biomechanical systems and network systems have identified them in my research. (2, Kırdı, G.2015).


REFERENCES:

1-https: //www.ebuliz.com
2-http: //www.yildiz.edu.tr/~eekdogan/publication/TOK2013_Biyomekatronik.pdf
3-Kırdı, G. (2015). STUDIES IN TURKEY AND WORLDWIDE TO SIVER SECURITY http://sahipkiran.org/2015/01/14/siber-guvenlik/


                                      ZİHİNSEL HARİTALAR VE BİLİM

            Son yıllarda bir çok konuya ortak olan bir zihinsel mekanizma ve süreç olarak görmeye başladığımız  "Zihinsel Haritalar" kavramı üzerinde olacağız. Bu konunun bu kadar çok popüler olmasının nedeni  bir çok mit düşüncenin,felsefi algı ve  yaklaşımların yerini somut kanıtlara bırakmaya başlaması olarak ele alabiliriz.  Zihinsel haritanın ne olduğuna gelirsek "zihin" ve "harita" kavramlarının  mükemmel bileşkesi olarak izah edilebilir. Beynimizin ne kadar kapasite ile çalıştığına dair bir çok mit ve bazı araştırmalar mevcuttur.(Williams Woolley ve ark. 2007). Ancak beyinde belli sınırlandırmalar yapmak için oldukça erken gibi görünmektedir. 

                 Bilim 0 veya 1 varsayımları üzerine ilerlemektedir. Ya sev ya terket ... Kısacası  genellikle bilgi doğru olarak kabul edilerek başlanır. Kimse yanlış bildiğini iddia etmez. Zaten bu oldukça mantıksız olurdu. Bir bilginin yanlışlanması iki durumda gerçekleşir. Bir sebep karşıt görüş öne sürmek diğeri ise bilgiyi tersten sınayarak doğruya ulaşmak içindir. Konuyu dağıtmadan esas meseleye dönersek; sabah uyandığınızda gördüklerinizden tutun da  uyumak için gözleri kapadığınız zamana kadar tüm biçim, şekil arz eden geometrik yapıları beyninize tam anlamıyla kodlarsınız. Uyuduğunuzda ise bu süreç halen beynin fizyoloji yapısıyla bu süreç devam eder. Bu sefer kodladıklarınızı  düzen ile yerleştirirsiniz. Zihinsel haritalar coğrafyadaki harita, ölçeklendirme kavramlarına yakındır. Zihinsel haritanın ispatı ise yapılan görsel-mekansal algı testleri ile ortaya çıkmaktadır.(Taş,i .2006)
              

KAYNAKÇA:


Williams Woolley, A., Richard Hackman, J., Jerde, T. E., Chabris, C. F., Bennett, S. L., & Kosslyn, S. M. (2007). Using brain-based measures to compose teams: How individual capabilities and team collaboration strategies jointly shape performance. Social Neuroscience, 2(2), 96-105.


Taş, H. İ. (2006). Coğrafya Eğitiminde Görselleştirmenin Önemi: Mekansal Algılamaya Pedagojik Bir Yaklaşım/The importance of vitualizations in Geografic Education: An Educational Aproaches to Spatial Context. Doğu Coğrafya Dergisi, 11(16)MENTAL MAPS AND SCİENCE              
          In recent years, we will be on the concept of "Mental Maps" that we have started to see as a mental mechanism and process that is common to many subjects. The reason why this is so popular is that many myths, philosophical perceptions and approaches are beginning to give way to concrete evidence.It can be explained as the perfect combination of the concepts of "mind" and "map" as to what the mental map is. There is a lot of research about how much capacity our brain works. (Williams Woolley et al., 2007). But it seems to be quite early for certain limitations in his brain.
       
           Science is on the assumption of zero or one. Either love or leave ... In short. Nobody claims to know it wrong. It would be unreasonable anyway. It's two of the wrong information. If for some reason to put forward the other is to test the knowledge tersten is to be right. If we go back to the issue of distributing konuyu; When you wake up in the morning, you hold on to what you see, and until the time you close your eyes to sleep, all the shapes and geometric constructions are fully encoded in your brain.If you are sleeping, you are still doing physiology of the brain this time will continue. This is the board that regulates what you code. Mental maps are geographically close to the concept of scaling. The mental picture of the mental picture is revealed by the visual-spatial perception tests. (Taş, i .2006)


REFERENCES:


Williams Woolley, A., Richard Hackman, J., Jerde, T. E., Chabris, C. F., Bennett, S. L., & Kosslyn, S. M. (2007). Using brain-based measures to compose teams: How individual capabilities and team collaboration strategies jointly shape performance. Social Neuroscience, 2(2), 96-105.


Taş, H. İ. (2006). Coğrafya Eğitiminde Görselleştirmenin Önemi: Mekansal Algılamaya Pedagojik Bir Yaklaşım/The importance of vitualizations in Geografic Education: An Educational Aproaches to Spatial Context. Doğu Coğrafya Dergisi, 11(16).

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder