DUYURULAR/ANNOUNCEMENTS

YAYIN GÜNÜ: PAZARTESİ/CUMA (NADİREN)- ÇARŞAMBA(NADİREN)
BROADCAST DAY:MONDAY/FRİDAY(RARELY)- WEDNESDAY(RARELY)
Psikoloji, SPSS Danışmanlık almak
WEBSİTE:http://www.psikolojiturkey.esy.es/ ( Status: Online)
ARAŞTIRMALARIMIZA DESTEK VERİN. SUPPORT US TO WRİTE: https://igg.me/at/VuQHTt9rhws

THEPSYCHOLOGYTURKEY SİTESİNE HOŞGELDİNİZ.İSTEKLERİNİZİ YORUM BÖLÜMLERİNDE BELİRTEBİLİRSİNİZ. SİTEMİZE AİT MOBİL UYGULAMAYI İNDİRMEK İÇİN SİTENİN EN ALTINDAKİ UYGULAMA/APP BAŞLIĞINA GİDİN.WELCOME TO THEPSYCHOLOGYTURKEY SITES.YOU WILL SPECIFY YOUR REQUIREMENTS IN THE COMMENTS. YOU CAN DOWNLOAD THE MOBILE PRACTICE APPLIED AT THE BOTTOM OF THE SITE..

1 Aralık 2016 Perşembe

PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA

        Psikoloji bilimi; ciddiyet, disiplin, ilgi ve emek isteyen bir bilimdir. Psikoloji üzerinde düşüncelerinizi yoğunlaştırırken diğer bilimlere nazaran ciddi bir geçmiş literatür taraması yapmanız gerekir. Aslında kronolojiktir. Çelişmez, tutarlı ve mantıklıdır. Somut deliller üzerinden ifade edilir. Özellikle Psikoloji biliminin son 50-60 yıllık bir süreçte bilim kabul edilmesinin temeli tutarlı,mantıklı ve somut delillere dayalı olmasıdır.
           
          Yukarıdaki girişten de anlaşılacağı gibi psikolojide araştırma ciddi bir somut delil gerektirir. Bunu yaparken sosyal bilimlerde en büyük karşımıza çıkan problemlerden biri bir argümanın "nitel" ya da "nicel" özellikler taşıyacak olmasıdır.

     Nitel araştırmalar genellikle istatistik analizleri barındırmaktadır. Örnek olarak şunu verebiliriz; Türkiyeyi temsilen İstanbul ilinin her ilçesinden alınan eroin bağımlılarının yüzdelik orana çevilirmiş hali bir istatistik bilgidir. Bu örnekleri Dünyanın diğer ülkeleri ile karşılaştırdığınızda bu  istatistiki karşılaştırma ve yorumunun yani analizin nitel bir araştırma olduğunu görebiliriz. Nicel bir araştırma olarak ise bir psikiyatrisin hastalarından  belli bir hastalıktan(ÖR:Obsesif Kompülsif Bozukluk) muzdarip hastaların gözlem raporlarının analizi nicel bir araştırma olabilmektedir. Araştırmanın ilk basamağı işte tam olarak budur. Matematiksel bir araştırma yapmak mı? Yoksa gözleme dayalı bir araştırma yapmak mı? Bu ikisi arasında bir karara vardıktan sonra araştırmaya dair en önemli problemlerden birini çözmüş oluyoruz.

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder