DUYURULAR/ANNOUNCEMENTS

YAYIN GÜNÜ: PAZARTESİ/CUMA (NADİREN)- ÇARŞAMBA(NADİREN)
BROADCAST DAY:MONDAY/FRİDAY(RARELY)- WEDNESDAY(RARELY)
Psikoloji, SPSS Danışmanlık almak
WEBSİTE:http://www.psikolojiturkey.esy.es/ ( Status: Online)
ARAŞTIRMALARIMIZA DESTEK VERİN. SUPPORT US TO WRİTE: https://igg.me/at/VuQHTt9rhws

THEPSYCHOLOGYTURKEY SİTESİNE HOŞGELDİNİZ.İSTEKLERİNİZİ YORUM BÖLÜMLERİNDE BELİRTEBİLİRSİNİZ. SİTEMİZE AİT MOBİL UYGULAMAYI İNDİRMEK İÇİN SİTENİN EN ALTINDAKİ UYGULAMA/APP BAŞLIĞINA GİDİN.WELCOME TO THEPSYCHOLOGYTURKEY SITES.YOU WILL SPECIFY YOUR REQUIREMENTS IN THE COMMENTS. YOU CAN DOWNLOAD THE MOBILE PRACTICE APPLIED AT THE BOTTOM OF THE SITE..

29 Aralık 2016 Perşembe

BLOG YAZILARIM HAKKINDA

BLOG YAZILARIMA KISA BİR SÜRELİĞİNE ARA VERİYORUM. YENİDEN BAŞLADIĞIM ZAMAN, HABER ALMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN  TAKİP EDİN VE ABONE OLUN.
LÜTFEN ARŞİV YAZILARINI  OKUYUNUZ VE GERİ BİLDİRİM VERİNİZ.

ABOUT MY BLOG ARTİCLES

BLOG ARTICLES WILL NOT BE WRITING FOR A SHORT TIME. WHEN YOU STARTED AGAIN, YOU WANT TO HAVE NEWS PLEASE FOLLOW AND SUBSCRIBE.
PLEASE READ THE ARCHIVE WRITTEN AND RETURN YOUR NOTICE

26 Aralık 2016 Pazartesi

WHAT CAN I DO FOR MY CHİLDREN?


                    Last week, under the heading of "Social Process and Family in Child Development", I briefly talked about parents' style. Now we will have these styles with short examples. First, I will enter the subject with "Authoritative Parenting Style". Parents of this kind do not know any words to their children. A lot of what their children will do for such families is planned in advance. Sample; The father at work is going to do what he says at home. He will not go out. The computer will not play. The game will not break. It will not make noise. The children of a family with a general "this" kind of parentality are like "robots" in a modern phrase. There are two types of children against this kind of family and the environment. The province appears to be the outpouring of the anger, or aggression. The other is withdrawn.

                  Other than the ones seen in parents, the other is neglected parental style. The physical, economic and emotional needs of the child are not met or abused according to the parenting style here. This is the worst parenting style. The basic needs of the individual are the basis for the survival of that individual. Affected by negative reasons. This is due to the child's low self-esteem, low self-control behaviors.

                  In the case of a permissive family type, the child is not expected to fulfill any responsibilities or there is minimal expectations. In this family structure, the level of "mother-in-law" has improved considerably with the present-day family and child friend. However, this reduces the authority of the family. In addition, such families are having a lot of problems in the rules and school process.

                The democratic family type is a construct that respects the child's self-development, explaining what both the rulemaker and the rules do. Appearing to suit both the family and the family. It can be said that it is the most popular style as parenting style. In addition, self-esteem, self-control, responsibility perception and skills of the children were found to be high.

EBEVEYN OLARAK ÇOCUĞUMA NASIL DAVRANMALIYIM ?           Geçen hafta " Çocuk gelişiminde toplumsal süreç ve aile" başlığı altında sizlere kısaca  evebeyn tarzlarından bahsetmiştim. Şimdi kısa örneklerle bu tarzları beraber gözden geçireceğiz. İlk olarak "Otoriter Ebeveynlik stili" ile konuya gireceğim. Bu tarzdaki anne-babalar çocuklarına herhangi bir söz hakkı tanımamaktadırlar. Bu tür ailelerin çocuklarının ortalama yapacakları bir çok şey önceden planlanmıştır. Örneğin; Baba işteyken çocuk evde annesi ne derse onu yapacaktır. Sokağa çıkmayacaktır. Bilgisayar oynamayacaktır.Ortalığı kırıp dökmeyecektir. Ses çıkarmayacaktır. Genelde bu tarz ebeveynliğe sahip ailelerin çocukları  modern bir tabirle "robot" gibidir. Bu tür çocuklarda öfke aileye ve çevreye karşı iki türlü görünebilir. İlki öfkenin dışa vurumu yani saldırganlık olarak görünür. Diğeri ise içe çekilmedir.

           Ebeveynlerde görülen stillerden diğeri ise ihmalkar ebeveyn stilidir. Burdaki anne-babalık tarzına göre çocuğun fiziksel, ekonomik, duygusal ihtiyaçları karşılanmaz veya suistimal edilir. Bu en kötü ebeveyn stilidir. Çünkü insanın temel ihtiyaçları o bireyin hayatta kalma yetisinin temelidir. Bu stildeki aile yapısında çocuk gelişimi olumsuz etkilenmektedir. Bu durum çocuğun düşük özbenlik saygısı, düşük kendini kontrol davranışlarına sebep vermektedir. 

           İzin veren aile tipinde ise çocuktan herhangi bir sorumluluk yerine getirilmesi beklenmez ya da minimal düzeylerde beklenti mevcuttur. Bu aile yapısında aile ve çocuk arkadaş günümüz tabiri ile "kanka" düzeyi oldukça gelişmiştir. Ancak bu ailenin otoritesini düşürmektedir. Ayrıca bu tür aileler kural koymada ve okul sürecinde oldukça problem yaşamaktadır.
          
           Demokratik aile tipi ise hem kural koyucu hem de kuralların ne işe yaradığını açıklayan, çocuğun özbenlik gelişimine saygılı bir yapıdır. Bu aile tipinde hem ailenin beklentisi uygun seviyede görülür hem de çocuğun kendi yaşıtlarına uygun davranışlar sergilediği görülür. Ebeveynlik tarzı olarak en gözde stil olduğu söylenebilir. Ayrıca bu ailelerde yetişen çocukların  özsaygısı, kendini kontrolü, sorumluluk algısı ve becerisinin yüksek olduğu görülmüştür.

19 Aralık 2016 Pazartesi

SOCIAL PROCESS AND FAMILY IN CHILD DEVELOPMENT


               "One of the most important processes in child development is socialization: socialization is a process in which individuals, especially children, become functional members of a particular group and gain the values, behaviors and beliefs of the other members of the group, while the process actually begins right after birth and continues for the life of a person Most of the behaviors they affect are particularly evident during the first childhood, such as parent-child, child-siblings, child-peer interaction. The degree of children's dependent behavior, the level of discipline required, the type of discipline, It is closely related to the process of socialization. "(Onur, 1993)


              This process is a very important process especially in the family that cares especially in social process in child development. It should take into account the attitude of your parents. For example; An inconsistent parent can increase the degree of discipline needed in the child. In terms of having a different parental attitude, authoritarian parenting style can affect the child's self-expression skills, socialization desire and level in a negative way. The approaching style of the child should be consistent, allowing the child to express himself, but ensuring correct rule supervision at the right time. Otherwise, an inconsistent parental style can lead to situations in the future that can occur in the form of personality disorder or anger behavior.


           The importance of other factors in child development should not be overlooked. I will be sharing this on different occasions.


UTILIZED RESOURCES:

       Onur, B. (1993). Child and adolescent development. Ankara University Faculty of Educational Sciences, Ankara.

ÇOCUK GELİŞİMİNDE TOPLUMSAL SÜREÇ VE AİLE


       "Çocuk gelişiminde en önemli süreçlerden biri toplumsallaşmadır. Yalın bir anlatımla toplumsallaşma, bireylerin, özellikle de çocukların belirli bir grubun işlevsel üyeleri haline geldikleri ve grubun öteki üyelerinin değerlerini, davranışlarını ve inançlarını kazandıkları süreçtir. Sürecin gerçekte doğumdan hemen sonra başlayıp bir insanın yaşamı boyunca sürmesine karşın, etkilediği davranışların çoğu ilk çocukluk döneminde özellikle belirgin hale gelir. Bunlar arasında, ana baba-çocuk, çocuk-kardeşler, çocuk-yaşıtlar arası etkileşimler vardır.Çocukların bağımlı davranış gösterme derecesi, disipline gereksinim duyma derecesi, disiplinin türü ve çocukların buna tepkisi, hepsi toplumsallaşma süreciyle yakından ilişkilidir."(Onur, 1993)
                          Çocuk gelişiminde toplumsal süreçte özellikle bakım veren aile başta olmak üzere bu süreç oldukça önemli bir süreçtir. Anne - babanın nasıl bir tutum sergilediği göz önünde bulundurmalıdır. Örneğin; Tutarsız bir ebeveyn çocukta disipline gereksinim duyma derecesini arttırabilir. Farklı bir ebeveyn tutumu olması açısından otoriter ebeveynlik tarzı ise çocuğun kendini sözel ifade becerilerini, sosyalleşme isteği ve seviyesini olumsuz bir yönde etkileyebilir. Çocuğa yaklaşma tarzı tutarlı, çocuğun kendini ifadesine izin veren ancak doğru zamanda doğru kural denetimi sağlanılacak şekilde olmalıdır. Aksi halde tutarsız bir ebeveyn tarzı çocukta ileride kişilik bozukluğuna  ya da öfke davranışları şeklinde ortaya çıkabilecek durumlara sebebiyet verebilir. 
                         
                          Çocuk gelişiminde diğer faktörlerin önemi göz ardı edilmemelidir. Bu konuda farklı zamanlarda paylaşımlarım olacaktır. 
      YARARLANILAN KAYNAKLAR:
      Onur, B. (1993). Çocuk ve ergen gelişimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara.

16 Aralık 2016 Cuma

SCIENCE AND DEVELOPMENT ANOMALIES IN TURKEY


                  Turkey is always a patchwork bundle of internal and external politics. I will leave politics to one side, but it is part of almost every event. Turkey has not been able to place its internal and external politics on balance since various years. Of course, this situation undoubtedly affects the moods of individuals in society.

                 A new economic recovery is a hopeful society and a sudden prosperity struggle in Turkey. Especially putting this balance in a certain frame is a very troublesome and endless process for a "developing" country, in the concept that westerners like us are cutting. Undoubtedly, the most effective way of overcoming this process is the "Science" and "Industry" in the last century. In these two areas, we do not get very good successes in the period, and that happens if it does not happen to our scientists.One of the many examples of multiplication in recent years, the late Professor. Dr. I will take the case of Engin Arık. The late Engin teacher is the pioneer of a physical mechanism that accelerates the processing of thorium reserves. With this work, CERN and ATLAS lost their lives in a bad aircraft accident at a stage where they joined the studies and accelerated the studies. After his death many investigations and investigations took place. However, in the face of such a huge loss, a very lousy penalty resulted. Engin Hoca, the late Must think, was talking about these discoveries and works and that we would be among the world's giants. In fact, the government was able to afford a gain of 30 times as much as the borrower. Berkay Dogan's father, a late Academy scholar from the team, seems to accept that these events can not be assassinated and that the plane company is a mistake. The reason why I gave the example of the late academics is that most of the society wants to turn their back on these events when there are such incidents.We humans find or make up enough logical reason to remove the uncertainties we want to believe. This is the most important achievement Turkish society has lost in recent years. The majority only thought about this issue. However, we do not have the ability of organizing and questioning publicly ... Our engineers who developed weapons and ammunition technologies while working at TUBITAK are always killed in the series in case of accidents. I did not even want to talk about it. The samples are so numerous that they do not finish. It is also necessary for the government agencies to investigate the relevant issues. Think about the possibility that the assassin is dead! Think about how you can influence political politics! It is not wise to think of the possibility of an assassination, but it is not a question of asking the following questions: Why should foreigners want to be caught when they assassinate? If you want to remove an important person from the center, why do you disappear one by one?You did a few people out there. Will other people not suspect? Sounds like a beautiful fiction, is not it? The entire crew is traveling on a single aircraft and they all die with a technical malfunction. It's important to ask questions. But nobody came out on the TV. A few researches on the state television and the final end.
           
               Raising a scientist, raising a soldier is a very serious human resource. One day, we can get up from these events with a serious organization of espionage and defense. 

TÜRKİYEDE BİLİM VE GELİŞİM ANOMALİLERİ
       Türkiye sürekli iç ve dış siyasette tam bir yamalı bohça. Siyaseti bir kenara bırakalım diyeceğim ancak hemen hemen her olayın bir parçası. Türkiye  çeşitli yıllardan bu yana kendi iç ve dış siyasetini denge üzerine oturtamamaktadır. Tabi ki bu durum toplumdaki bireylerin ruh hallerine  şüphesiz sirayet etmektedir.

            Yeni bir ekonomik toparlanma, umutlu bir toplum ve ani bir refahlama çabası demek oluyor Türkiyede. Özellikle bu dengeyi belli bir çerçeveye oturtmak bizim gibi batılıların bize biçtiği kavramda yani " gelişmekte olan" bir ülke için oldukça sıkıntılı ve sonu gelmeyen bir süreç. Bu süreci atlatmanın şüphesiz en etkili yolu son yüzyıllarda "Bilim" ve "Sanayi" den geçmektedir. Bu  iki alanda da dönem dönem çok iyi başarılar elde etmiyor değiliz ki o da bilim adamlarımızın başına bir hal gelmez ise gerçekleşen bir durum oluyor. Son yılların çok göze çarpan örneklerden biri olan Rahmetli Prof. Dr. Engin Arık örneğini ele alacağım. Rahmetli Engin hoca, toryum rezervlerini işlemede hızlandırıcı bir fiziksel mekanizmanın öncüsüdür. Bu çalışma ile CERN ve ATLAS çalışmalarına katılıp çalışmaları hızlandırdığı bir evrede hayatını kötü bir uçak kazasında kaybetmiştir. Ölümünden sonra bir çok araştırma ve soruşturma gerçekleşti. Ancak böyle büyük bir kayıp karşısında çok cüzzi bir ceza ile sonuçlandı. Düşünsenize Rahmetli Engin Hoca bu keşif ve çalışmalar ile dünya devleri arasında yer alacağımızdan söz etmekteydi. Hatta devlet borcunun 30 katı kadar bir kazancın gelebileceğiniz ön görmekteydi. Ekipten olan Rahmetli Akademisyen Berkay Doğanın babası ise bu olayların suikast olamayacağını ve uçak şirketin hatası olduğunu kabullenmiş görünmektedir. Rahmetli akademisyenin örneğini vermemin sebebi ise böyle olaylar olduğunda toplumun büyük kısmının bu olaylara sırtını dönme isteğidir. Biz insanlar inanmak istemediğimiz belirsizlikleri ortadan kaldırmak için yeterli mantıksal sebepler bulur ya da uydururuz. Bu Türk toplumunun  son yıllarda kaybettiği en önemli yetisidir. Çoğunluk bu konuyu sadece düşündü. Ancak bizde kamusal örgütlenme ve sorgulama kabiliyeti yok ki ... TÜBİTAK'da çalışırken  silah ve mühimmat teknolojileri geliştiren mühendislerimiz seriler halinde hep kazalarda öldüler. Bundan bahsetmek istemedim dahi. Örnekler o kadar çok ki bitmek bilmiyor. Malum konuları devlet teşkilatlarının da araştırması elzemdir. Suikast sonucu ölmüş olma ihtimalini bir düşünün! Siyasi politikaları nasıl etkileyebileceğini düşünün! Suikast ihtimalini düşünmek istenmedi ama şu soruları sormamak işten değil: Yabancı istihbaharatlar suikast yapacakları zaman neden yakalanmak istesinler ki ? Siz önemli birini ortadan kaldırmak isteseniz neden tek tek yok edesiniz?. Tek tek bir kaç kişiyi dışarda hallettiniz. Peki diğerleri şüphelenmeyecek mi? Çok güzel bir kurgu gibi değil mi? Tüm ekip tek bir uçakta seyahat ediyor ve teknik arıza sorunu ile hepsi ölüyor. Soru sormak önemli. Ama kimse televizyona çıkıp sorgulamadı. Devlet televizyonunda bir kaç araştırma ve nihai son.
             
                      Bir bilim adam yetiştirmek, bir asker yetiştirmek çok ciddi bir insan kaynağı sarf etmek demektir. Umarız bir gün ciddi bir istihbaharat ve savunma organizasyonları ile bu olayların üstesinden kalkabiliriz. 

11 Aralık 2016 Pazar

PSİKOLOJİDE PROBLEME ODAKLANMAK VE DÖNGÜ       Psikolojide araştırma sürecinin en temel taşı "problem" olarak görülmektedir. Bir araştırmaya başlamak için önce sizi düşündüren, yoran, endişelendiren bir probleminiz olmalıdır. Endişeli ve yorma kelimelerini  bir probleme yoğunlaşma anlamında ifade ediyorum. Bu durum sizi korkutmamalıdır.

       Problemin  tez-antitez-sentez paradigmasını maddeler ile daha belirgin hale getirelim. Psikoloji bir sosyal bilim olduğu için bu doğrultuda açıklama yapacağım. İlk olarak; "Bilimsel problemin tespit edilmesi" olarak yola çıkalım. Belli bir problemimiz var ve bu problemin  nasıl bir doğaya sahip olduğunu bilmemiz için ikinci bir yola ihtiyacımız var : "Gözlem" . Gözlemlediğimiz problem hakkında veri yani bilgi topluluğunu bir araya getirmeliyiz. Bu aşama da üçüncü aşamamız olmaktadır. Elimizde problemin doğası hakkında ciddi bir bilgi mevcut. Bu bilgiler doğrultusunda artık belli bir neden-sonuç ilişkisini tetikleyecek varsayımlarda bulunabiliriz.Bu kısım ise "Hipotez Oluşturma" kısmı olmaktadır. Varsayımların test edilmesi sonucu varsayımlar gerçekleşirse teori aşamasına geçebiliriz. Ancak varsaydığımız  neden-sonuç önermesi geçersiz ise yeni bir hipotez oluşturmalıyız. Teori kısmında  kısmında ise artık hipotezin gerçeğe çok yakın olduğu ve soyut olarak düşünüldüğünde mümkün olduğu anlaşılmaktadır.                                                     1-  PROBLEM

                                                                V

                                                     2-   GÖZLEM

                                                                V
           
                                                     3-   VERİ TOPLAMA

                                                                 V

                                                      4-   HİPOTEZ KURMA

                                                                  V

                                                      5-    HİPOTEZİ TEST ETME

                                                                 V

                          DOĞRU İSE > TEORİ    /   YANLIŞ İSE 4. BASAMAK TEKRAR

FOCUSING ON PROBLEM İN THE PSYCHOLOGY AND CYCLE

                       The most fundamental cornerstone of the psychological research process is seen as the "problem". It's a problem that you think, ask, worry about before you start a research. They make an anxious and tired sense. This situation should not frighten you.

                        I will make the thesis-antithesis-synthesis paradigm of the problem more obvious with matter. Since psychology is a social science, I will explain it in this direction. Firstly; Let's go the way of "identifying the scientific problem". We have a certain problem and we need a second way to know what kind of nature this problem has: "Observation". We need to gather data about the problem we are observing. This phase is our third step. We have a serious knowledge of the nature of the problem. In the light of this information, we can now find in the assumptions that will trigger a certain cause-and-effect relationship. This part is the part of "Hypothesis Generation". We can go through the theoretical phase if the assumptions that result from testing the hypotheses are true. But if we assume that the cause-and-effect proposal is invalid, we must create a new hypothesis. In the part of the theory, it is understood that the hypothesis is now very close to reality and is considered abstract.


 1- PROBLEM

V

2- OBSERVATION

V

3- DATA COLLECTION

V

4- HYPOTHESIS SETUP

V

5- TESTİNG HYPOTHESIS

V

IF TRUE HYPOTHESİS İS GOİNG TO BE THEORY  OR  IF THEORY IS INCORRECT IF 4th STATE REPEAT
EDIT

#PRAYFORTURKEY

             
                It is called "Terror", which is aimed at breaking the social order, ending the economy and lifting the cybernetic structure of the society. The aim of terrorism; Peaceful, calm environment and state regimes in which communities are located. In addition to being affected by weapons, the masses are also called "terrorist organizations", which direct the media to their own ends.

              One of the most important reasons why terrorism develops on the world is the contest between the states. The states resort to various activities for the sustainability of their own resources. The "terror" that we are talking about is an illegal way for states to use their own resources to sustain their resources and to suppress the states they consider for their own resources. Turkey has clearly been in this constricting circle in recent years. The most important reasons for the inadequacy of domestic employment are the turmoil in the border states, this turmoil is the problem of partnership with the living States and other States. Turkey is clearly left alone in foreign policy. The events of the bombings that have been intense in the last 2 years are a clear indication of this loneliness. It is obvious that we are exposed to the intense attack of IŞİD and PKK organizations in the south. There is also a certain amount of readers from outside Turkey on this blog. I openly explain to you: especially the countries abroad (USA, GERMANY, FRANCE, ENGLAND) clearly see these events. So you are your states. If you look ahead, there is no guarantee that you will not be exposed to these dangers. You are reminded that the ISİD organization is doing you in your states. You should make very careful decisions in your political thoughts!
              Do not forget! It may be very close tomorrow which is far away from you today!

Note: I do not threaten anyone that my pronouncements are misunderstood. Others watch you when you are in the same situation as you watch today. As an act you can at least show us that you are with us by protesting. We believe that other nations are better and cleaner than their own governments.#TÜRKİYEİÇİNDUAET


         Toplum düzenini bozmak, ekonomiyi bitirmek ve o toplumun sibernetik yapısını ortadan kaldırmayı amaçlayan bozuk düzene "Terör" denir. Terörün amacı; toplumların içerisinde bulunduğu huzurlu,sakin ortamı ve devlet düzenlerini ortaya kaldırmaktır. Kitleleri silah  ile etkilemenin yanında medyayı da kendi amaçları doğrultusunda yönlendiren yapıya " terör örgütü" denir.

         Terörün dünya üzerinde gelişmesinin en önemli sebeplerinden biri ise devletler arası çekişmedir.Devletler kendi kaynaklarının sürdürülebilirliği için çeşitli faaliyetlere başvururlar. Bahsettiğimiz konu olan " terör" devletlerin kendi devletlerinin kaynaklarını sürdürmek ve kendi kaynakları için göz önüne aldıkları devletleri bastırmak için kullandıkları illegal bir yöntemdir. Türkiye son yıllarda açık bir şekilde bu daralan çember içerisindedir. Ülke içi  istihbaharatın yetersiz kalmasının sebeplerinden en önemlileri  ise sınır devletlerinde yaşanan kargaşa, bu kargaşa yaşanan devletler ve diğer devletler ile olan istihbaharat ortaklığı problemleridir. Türkiye açıkça dış politikada yalnız kalmıştır. Son 2 yılda şiddetli yaşanan bombalama olayları ise bu yalnızlığın apaçık bir göstergesidir. Güneyde IŞİD ve  PKK  örgütlerinin yoğun saldırısına maruz kaldığımız açıktır.Bu blogda Türkiye dışından da belli bir okur kitlesi mevcut. Size açıkça izah ediyorum: Özellikle yurtdışındaki devletlerin ( ABD, ALMANYA, FRANSA, İNGİLTERE ) açık bir şekilde bu olayları seyrini görmekteyiz. Yani sizin devletleriniz. Eğer ilerde göz yumarsanız sizlerin de bu tehlikelere maruz kalmayacağınızın garantisi yoktur. IŞİD örgütünün sizlerin devletlerinizde yaptıklarını hatırlıyorsunuzdur.En azından siyasi düşüncelerinizde oldukça dikkatli kararlar vermelisiniz !
Unutmayın! Bugün sizlere çok uzak olan yarın çok yakın olabilir!

Not: İfadelerim yanlış anlaşılması kimseyi tehdit etmiyorum. Siz bugün izlerseniz aynı duruma düştüğünüzde başkaları sizi seyreder. Eylem olarak en azından protestolar yaparak yanımızda olduğunuzu gösterebilirsiniz. Biz  diğer milletlerin kendi  hükümetlerinden daha iyi niyetli ve temiz olduğuna inanıyoruz.

7 Aralık 2016 Çarşamba

MENTAL MAPS AND SCIENCE              
          In recent years, we will be on the concept of "Mental Maps" that we have started to see as a mental mechanism and process that is common to many subjects. The reason why this is so popular is that many myths, philosophical perceptions and approaches are beginning to give way to concrete evidence.It can be explained as the perfect combination of the concepts of "mind" and "map" as to what the mental map is. There is a lot of research about how much capacity our brain works. (Williams Woolley et al., 2007). But it seems to be quite early for certain limitations in his brain.
       
           Science is on the assumption of zero or one. Either love or leave ... In short. Nobody claims to know it wrong. It would be unreasonable anyway. It's two of the wrong information. If for some reason to put forward the other is to test the knowledge tersten is to be right. If we go back to the issue of distributing konuyu; When you wake up in the morning, you hold on to what you see, and until the time you close your eyes to sleep, all the shapes and geometric constructions are fully encoded in your brain.If you are sleeping, you are still doing physiology of the brain this time will continue. This is the board that regulates what you code. Mental maps are geographically close to the concept of scaling. The mental picture of the mental picture is revealed by the visual-spatial perception tests. (Taş, i .2006)


REFERENCES:


Williams Woolley, A., Richard Hackman, J., Jerde, T. E., Chabris, C. F., Bennett, S. L., & Kosslyn, S. M. (2007). Using brain-based measures to compose teams: How individual capabilities and team collaboration strategies jointly shape performance. Social Neuroscience, 2(2), 96-105.

Taş, H. İ. (2006). Coğrafya Eğitiminde Görselleştirmenin Önemi: Mekansal Algılamaya Pedagojik Bir Yaklaşım/The importance of vitualizations in Geografic Education: An Educational Aproaches to Spatial Context. Doğu Coğrafya Dergisi, 11(16).

ZİHİNSEL HARİTALAR VE BİLİM


            Son yıllarda bir çok konuya ortak olan bir zihinsel mekanizma ve süreç olarak görmeye başladığımız  "Zihinsel Haritalar" kavramı üzerinde olacağız. Bu konunun bu kadar çok popüler olmasının nedeni  bir çok mit düşüncenin,felsefi algı ve  yaklaşımların yerini somut kanıtlara bırakmaya başlaması olarak ele alabiliriz.  Zihinsel haritanın ne olduğuna gelirsek "zihin" ve "harita" kavramlarının  mükemmel bileşkesi olarak izah edilebilir. Beynimizin ne kadar kapasite ile çalıştığına dair bir çok mit ve bazı araştırmalar mevcuttur.(Williams Woolley ve ark. 2007). Ancak beyinde belli sınırlandırmalar yapmak için oldukça erken gibi görünmektedir. 

                 Bilim 0 veya 1 varsayımları üzerine ilerlemektedir. Ya sev ya terket ... Kısacası  genellikle bilgi doğru olarak kabul edilerek başlanır. Kimse yanlış bildiğini iddia etmez. Zaten bu oldukça mantıksız olurdu. Bir bilginin yanlışlanması iki durumda gerçekleşir. Bir sebep karşıt görüş öne sürmek diğeri ise bilgiyi tersten sınayarak doğruya ulaşmak içindir. Konuyu dağıtmadan esas meseleye dönersek; sabah uyandığınızda gördüklerinizden tutun da  uyumak için gözleri kapadığınız zamana kadar tüm biçim, şekil arz eden geometrik yapıları beyninize tam anlamıyla kodlarsınız. Uyuduğunuzda ise bu süreç halen beynin fizyoloji yapısıyla bu süreç devam eder. Bu sefer kodladıklarınızı  düzen ile yerleştirirsiniz. Zihinsel haritalar coğrafyadaki harita, ölçeklendirme kavramlarına yakındır. Zihinsel haritanın ispatı ise yapılan görsel-mekansal algı testleri ile ortaya çıkmaktadır.(Taş,i .2006)
              

KAYNAKÇA:


Williams Woolley, A., Richard Hackman, J., Jerde, T. E., Chabris, C. F., Bennett, S. L., & Kosslyn, S. M. (2007). Using brain-based measures to compose teams: How individual capabilities and team collaboration strategies jointly shape performance. Social Neuroscience, 2(2), 96-105.


Taş, H. İ. (2006). Coğrafya Eğitiminde Görselleştirmenin Önemi: Mekansal Algılamaya Pedagojik Bir Yaklaşım/The importance of vitualizations in Geografic Education: An Educational Aproaches to Spatial Context. Doğu Coğrafya Dergisi, 11(16)

4 Aralık 2016 Pazar

QUOTATİON İN PSYCHOLOGY      The most difficult process of psychological research is to quote important points or sources from other researchers who have done a research. The emergence of citation rules is the most important thing to protect the rights of the publisher. Quote is like paying a patent fee for a product for the right of the product. Fortunately, most of the articles in the academic world do not have a price. You can only use pricing, which you can see in high-budget research.

      If you do not quote; Perhaps you created the content of that work or of the article size. In this case, you are a thief with a rough expression. The best important action for seeing the thief treatment is "to quote"!


I share one of the most important sources in this regard:
http://web.calstatela.edu/library/guides/3apa.pdf

 

PSİKOLOJİDE ATIF YAPMAK ALINTILAMAK           


            Psikoloji araştırmalarının en zor görülen süreçlerinden biri araştırma yapanın başka araştırmacıların yazdıkları önemli noktaları ya da orjinal kaynaklardan alıntı yapmaktır. Alıntı yapma kurallarının ortaya çıkmasının en önemli nedeni yayın yapan kişinin haklarını korumaktır. Alıntı yapmak,  bir ürün için ürünün hak sahibine patent ücreti ödemek gibidir. Neyse ki akademik dünyada makalelerin çoğunun bedeli yoktur. Sadece yüksek bütçeli araştırmalarda görebileceğiniz ücretlendirmeler mevcuttur.

             Alıntı yapmamanız ise; sanki o eser ya da yazı size ait, içeriğini siz üretmişsiniz anlamına gelir. Bu durum da  kaba bir tabir ile hırsız olduğunuz anlamına gelmektedir. Hırsız muamelesi görmemek adına yapılması gereken en önemli eylem  "Alıntı yapmak" !

Bu konuda en önemli kaynaklardan bir tanesini sizlerle paylaşıyorum: http://www.elyadal.org/docs/akademik3.pdfBLOG APPLICATION

Hİ Everyone,

You can download the mobile application for the blog from the amazon store. If you want to download the application with direct link, you can find the information under the heading APPLICATION / APP at the bottom of the page.

What does mobile app do?

Mobile applications make it easier to access the source site with internet access. Better archives and manipulates Web sites.

Amazon Link: https://www.amazon.com/dp/B01N6CXTPB/ref=sr_marpr_1?s=mobile-apps&ie=UTF8&qid=1480848462&sr=1-1&keywords=THE+PS
YCHOLOGY

BLOG UYGULAMASIHerkese merhaba, 

Bloguma ait mobil uygulamayı amazon store'dan indirebilirsiniz. Eğer direk link ile uygulamayı indirmek istiyorsanız sayfanın en alt kısmında verilen UYGULAMA/APP başlığı altında gerekli bilgiler mevcuttur.

Mobil uygulama ne işe yarar ? 

Mobil uygulamalar internet erişimi ile kaynak siteye daha kolay ulaşılmasını sağlar. Websiteleri daha iyi arşivler ve düzene sokar. 

YCHOLOGY

2 Aralık 2016 Cuma

CYBERNETİC SCİENCE
                 Cybernetics is science, which expresses the complexities of self-control (self-control) and complex structures of living or non-living beings without any intervention from outside. It can be regarded as an al-Jezari. As founder of cybernetic science. (1)


            It is especially surprising that the cybernetic system was made by the hand of El - Cezeri. Because at that time modern electronic and mechanical systems are not available. The functioning of these systems is based on basic natural laws such as water and steam power. Al-Cezeri designed many different types of these systems for some rulers. But later on, the works and science of this Muslim scholar were not taken for granted (1). The fields of application of cybernetics have taken a serious integration position with today's technology. Or; When you look at robotic studies, we see that a person's muscular and bone system is placed in the robots, and at the same time the tactile nerve endings are coded into robotic systems. These studies have come at very advanced levels. Especially, there are very serious investments on these systems abroad.

          Cybernetic practices in Turkey are developing in very narrow areas. According to particularities, biomechanical systems and network systems have identified them in my research. (2, Kırdı, G.2015).


REFERENCES:

1-https: //www.ebuliz.com
2-http: //www.yildiz.edu.tr/~eekdogan/publication/TOK2013_Biyomekatronik.pdf
3-Kırdı, G. (2015). STUDIES IN TURKEY AND WORLDWIDE TO SIVER SECURITY http://sahipkiran.org/2015/01/14/siber-guvenlik/

SİBERNETİK BİLİMİ

              Sibernetik bilimi, dışarından herhangi bir müdahale olmadan canlı veya cansız varlıkların kendi kendini yönetebilme(self-control) yetilerini ve karmaşık yapılarını ifade eden bilim dalıdır. Sibernetik biliminin kurucusu olarak El- Cezeri olarak kabul edilmektedir. (1)


 
   Sibernetik sistemin  El - Cezeri'nin elinden yapılmış olması özellikle çok şaşırtıcı olarak ele alınmıştır. Çünkü o zamanda günümüz modern elektronik ve mekanik sistemler bulunmamaktadır. Bu sistemlerin işleyişi su, buhar gücü gibi  temel doğa kurallarına göre yapılmıştır. El- Cezeri bu sistemlerin çok farklı tiplerini  bazı hükümdarlar için tasarlamıştır. Ancak daha sonra bu müslüman bilim adamının eserlerine ve bilimine sahip çıkılmamıştır.(1). Sibernetiğin uygulama alanları günümüz teknolojisi ile ciddi bir entegrasyon poziyonu almıştır. Ör; Robotik çalışmalara baktığınızda bir insanın kas ve kemik sisteminin robotlara yerleştirilmesini ve aynı zamanda dokunsal sinir uçlarının robotik sistemlere kodlanmasını görmekteyiz. Bu çalışmalar oldukça ileri seviyelere gelmiştir. Özellikle yurt dışında bu sistemler üzerine çok ciddi yatırımlar söz konusudur.

    Türkiye'de ise sibernetik uygulamalarının çok dar alanlarda gelişmektedir. Özellikle bu alanların biyomekatronik sistemler ve network sistemleri olduğunu  yaptığım araştırmada tespit ettim.(2, Kırdı, G.2015).KAYNAKÇA:

1-https://www.ebuliz.com
2-http://www.yildiz.edu.tr/~eakdogan/publication/TOK2013_Biyomekatronik.pdf
3-Kırdı, G. (2015).TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA SİBER GÜVENLİK ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR http://sahipkiran.org/2015/01/14/siber-guvenlik/

1 Aralık 2016 Perşembe

THE PSYCHOLOGY İN RESEARCH

THE PSYCHOLOGY İN RESEARCH

                     
                         


              Psychology ; Seriousness, discipline, interest and labor. When you concentrate your thoughts on psychology, you have a serious past literature in comparison with other sciences. It's actually chronological. Consistent, consistent and logical. It was expressed with concrete evidence. Particularly the acceptance of science in the last 50-60 years of psychology is consistent, logical and concrete evidence.

            
              As can be understood from the above introduction, research in psychology requires a serious conception. In doing this, one of the biggest problems in social sciences is that an argument will have "qualitative" or "quantitative" characteristics.

               
                Qualitative research often involves statistical analysis. As an example; It is a statistical information in which the percentage of heroin addicts taken from every county in Istanbul is represented as a percentage. When we compare these examples with other countries in the world, we can see that this statistic is a qualitative research to compare and interpret. As a quantitative research, the analysis of the observation reports of patients suffering from a psychiatrist's patients (OCD: Obsessive Compulsive Disorder) can be a quantitative research. This is exactly the first step of the research. Do you do a mathematical research? Or do you do research based on observation? After a decision has been made between these two, we have solved one of the most important problems of investigation.
PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA

        Psikoloji bilimi; ciddiyet, disiplin, ilgi ve emek isteyen bir bilimdir. Psikoloji üzerinde düşüncelerinizi yoğunlaştırırken diğer bilimlere nazaran ciddi bir geçmiş literatür taraması yapmanız gerekir. Aslında kronolojiktir. Çelişmez, tutarlı ve mantıklıdır. Somut deliller üzerinden ifade edilir. Özellikle Psikoloji biliminin son 50-60 yıllık bir süreçte bilim kabul edilmesinin temeli tutarlı,mantıklı ve somut delillere dayalı olmasıdır.
           
          Yukarıdaki girişten de anlaşılacağı gibi psikolojide araştırma ciddi bir somut delil gerektirir. Bunu yaparken sosyal bilimlerde en büyük karşımıza çıkan problemlerden biri bir argümanın "nitel" ya da "nicel" özellikler taşıyacak olmasıdır.

     Nitel araştırmalar genellikle istatistik analizleri barındırmaktadır. Örnek olarak şunu verebiliriz; Türkiyeyi temsilen İstanbul ilinin her ilçesinden alınan eroin bağımlılarının yüzdelik orana çevilirmiş hali bir istatistik bilgidir. Bu örnekleri Dünyanın diğer ülkeleri ile karşılaştırdığınızda bu  istatistiki karşılaştırma ve yorumunun yani analizin nitel bir araştırma olduğunu görebiliriz. Nicel bir araştırma olarak ise bir psikiyatrisin hastalarından  belli bir hastalıktan(ÖR:Obsesif Kompülsif Bozukluk) muzdarip hastaların gözlem raporlarının analizi nicel bir araştırma olabilmektedir. Araştırmanın ilk basamağı işte tam olarak budur. Matematiksel bir araştırma yapmak mı? Yoksa gözleme dayalı bir araştırma yapmak mı? Bu ikisi arasında bir karara vardıktan sonra araştırmaya dair en önemli problemlerden birini çözmüş oluyoruz.

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ